Aktualności

Nowa Wiadomość

Podziękowania

Wszystkim uczestnikom XXII Ogólnoplskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałow Elektrcznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki serdecznie dziękujemy za udział w obradach.

Organizatorzy XXII Zjazdu


Sponsorzy strategiczni
Copyright © 2012 WEEIA PŁ Łódź